Markanläggning

Markanläggning

Vi kan erbjuda allt det som behövs för att bygga en trädgård: planteringar, gräsmattor, automatbevattning, schaktning, stenläggning, snickerier, jordleveranser och växter av mycket hög kvalitet. Vi samordnar så att ni har en enda kontaktpunkt för alla arbeten som ska utföras.

Markarbeten

Vi kan hjälpa er med alla tänkbara anläggningsarbeten för din trädgård; plantera häckar, träd, perennrabatter, sätta stålkanter, rulla ut gräsmattor med mera. Större anläggningsarbeten utförs tillsammans med samarbetspartners och underentreprenörer såsom grävfirmor, stensättare och bevattningsexperter.

Stenarbeten

Vi samarbetar med flera stenläggarfirmor, alla med lite olika inriktning. Någon med lång erfarenhet av stenläggningar som man gjorde förr, en annan med mer fokus på moderna material och design. Vilka är era önskningar?

Projektledning

Vi har utbildade projektledare med stor erfarenhet av att leda och samordna flera aktörer i samma projekt. Vi förstår vikten av att kunden vill ha hjälp med helhetsansvaret, få regelbunden information och ha en kontinuerlig dialog om projektets framsteg och utveckling.